LEENDERZ Liberty Fonds beschermt vermogen over generaties heen. Na 6 jaar onderzoek is het in 2016 opgericht voor mensen en organisaties die hun vermogen over generaties heen willen beschermen en relatief veilig willen laten groeien.

Het LEENDERZ Liberty Fonds is een financiƫle instelling. Fiscaal gezien een beleggingsinstelling in de vorm van een Fonds Gemene Rekening (FGR), zoals bedoeld in de Wet op financieel toezicht (Wft). Hierdoor zijn alle deelnemers formeel geen klanten (schuldeisers). Deelnemers zijn participanten, ofwel direct en economisch eigenaar van alle investeringen gedaan door en gehouden in de fondsen. De fondsen hebben geen winstoogmerk, waardoor het rendement maximaal ten goede komt aan de deelnemers..