Het LEENDERZ Liberty Mixed Fonds is een gesloten investeringsfonds. Het is er voor mensen die relatief veilig, een hoger rendement willen behalen op hun spaargeld/vermogen. Het is opgericht door én voor de deelnemers. Het fonds heeft geen winstoogmerk, waardoor het rendement maximaal ten goede komt aan de deelnemers.

LEENDERZ Liberty Fonds is een financiële instelling. Fiscaal gezien is het een beleggingsinstelling in de vorm van een Fonds Gemene Rekening (FGR) en zoals bedoeld in de Wet op financieel toezicht (Wft). Hierdoor zijn de fondsdeelnemers formeel participanten en géén klanten/ schuldeisers. Als participant zijn zij direct én economisch eigenaar van alle investeringen gedaan door en gehouden in het fonds. Dit is een essentieel verschil. Daarnaast houdt het fonds 100% reserves aan, waardoor de deelnemers altijd kunnen worden uitgekeerd.