Het LEENDERZ Liberty Fonds is een gesloten investeringsfonds voor de deelnemers die relatief veilig een hoger rendement willen behalen op hun spaargeld/vermogen. Het fonds heeft geen winstoogmerk, waardoor het rendement maximaal ten goede komt aan de deelnemers.