Het LEENDERZ Fondsen zijn investeringsfondsen voor mensen en organisaties die relatief veilig een hoger rendement willen behalen op hun spaargeld/vermogen. Het is ingericht voor de lange termijn (generaties) en opgericht door en vóór de deelnemers. Het heeft geen winstoogmerk, waardoor het rendement maximaal ten goede komt aan de deelnemers.

Het LEENDERZ Fonds is een financiële instelling. Fiscaal is het een beleggingsinstelling in de vorm van een Fonds Gemene Rekening (FGR) zoals bedoeld in de Wet op financieel toezicht (Wft). Hierdoor zijn alle fondsdeelnemers formeel participanten en géén klanten en schuldeisers, dit verlaagt het tegenpartijrisico. Participanten zijn direct en economisch eigenaar van alle investeringen gedaan door en gehouden in het fonds.