LEENDERZ is een beschermer van vermogen over generaties heen (Safeguarding Wealth over Generations). Het is in 2016 opgericht voor mensen en organisaties die hun vermogen over generaties heen willen laten beschermen en relatief veilig willen laten groeien.

Het beschermen van het spaargeld/vermogen gebeurt door middel van het LEENDERZ Liberty Fonds. Dit is een investeringsfonds dat is opgericht voor de deelnemers en ingericht voor de lange termijn (generaties). Het fonds heeft geen winstoogmerk, waardoor het rendement maximaal ten goede komt aan de deelnemers.

Het LEENDERZ fonds is een financiële instelling. Fiscaal is het een beleggingsinstelling, een beleggingsfonds in de vorm van een Fonds Gemene Rekening (FGR), zoals bedoeld in de Wet op financieel toezicht (Wft). Hierdoor zijn alle fondsdeelnemers formeel participanten en géén klanten en schuldeisers, dit verlaagt het tegenpartijrisico. Participanten zijn direct en economisch eigenaar van alle investeringen gedaan door en gehouden in het fonds.