LEENDERZ Liberty Fonds is na zes jaar onderzoek in 2016 gestart met het beschermen van vermogen over generaties heen.

De deelnemers zijn geen klanten (schuldeisers), maar participanten (eigenaren), ofwel direct en economisch eigenaar van alle investeringen gedaan door en gehouden in het fonds. Het fonds houdt 100% reserve aan, waardoor het niet failliet kan gaan en waardoor participanten altijd kunnen worden uitgekeerd. De fondsen hebben geen winstoogmerk, daardoor komt het rendement maximaal ten goede aan de deelnemers.

Het fonds is een financiƫle instelling. Fiscaal gezien een beleggingsinstelling in de vorm van een Fonds Gemene Rekening (FGR), zoals bedoeld in de Wet op financieel toezicht (Wft).