LEENDERZ is een beschermer van vermogen over generaties heen (Safeguarding Wealth over Generations). Na 6 jaar onderzoek is het in 2016 opgericht voor mensen en organisaties die hun vermogen over generaties heen willen beschermen en relatief veilig willen laten groeien.

Het LEENDERZ is een financiƫle instelling. Fiscaal gezien is het een beleggingsinstelling, beleggingsfondsen in de vorm van de Fonds Gemene Rekening (FGR), zoals bedoeld in de Wet op financieel toezicht (Wft). Hierdoor zijn alle deelnemers formeel geen klanten (schuldeisers), maar participanten. Participanten zijn direct en economisch eigenaar van alle investeringen gedaan door en gehouden in de fondsen. De fondsen hebben geen winstoogmerk, waardoor het rendement maximaal ten goede komt aan de deelnemers.